Навчально-виховний процес

PDFДрук

Організація навчально-виховного процесу здійснюється за річним навчальним планом роботи санаторної школи-інтернату, складеним на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. 
Тривалість перебування вихованців у санаторній школі-інтернаті в межах одного року.
Головним завданням санаторної школи – інтернату є відновлення і зцілення здоров’я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, надання їм медико-психолого-педагогічної допомоги.
Структура навчального року та тривалість навчального тижня встановлюється санаторною школою-інтернатом в межах, передбачених робочим навчальним планом за погодженням із головним управлінням.
Тривалість канікул у санаторній школі-інтернаті протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. Терміни канікул встановлюються за рішенням педагогічної ради та погоджуються із головним управлінням. Для учнів підготовчого та першого класів встановлюються додаткові тижневі канікули.
Тривалість уроку в 1-4 класах становить 35 хвилин, у 5-12 класах – 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з головним управлінням та державною санепідем службою .
Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням харчування учнів та організації лікувально –профілактичного процесу, однак не менше 10 хв.
Тривалість само підготовок: у 1-4 класах – 1 год. 30 хв., 5-9 кл. – 2 год., 10-12 кл – 3 год.
Річні підсумкові оцінки виставляються обов’язково. У випускних класах атестація учнів здійснюється на основі річного оцінювання. У документах про освіту виставляються оцінки відповідно до дванадцятибальної системи оцінювання знань учнів.
Вихованці санаторної школи-інтернату звільняються від складання державної підсумкової атестації згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
Після закінчення навчання у санаторній школі-інтернаті учні одержують документ про освіту зразка, встановленого Міністерством освіти і науки України.